Piotr Szczur

Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany
[Geopolitical doctrines and ideologies of power in the Byzantine Empire and their impact on the Balkans]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu