Piotr Szczur

Kościół jest piękny
[The Church is beautiful]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Katedra Eklezjologii