Piotr Szczur

Kościół i pokój
[The Church and peace]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie