Piotr Szczur

Ojcowie greccy o żołnierzach, służbie wojskowej i wojnie
[The Greek Fathers about the soldiers, military service and war]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Kościół i pokój
Miejsce: Rzym
Nazwa jednostki: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie