Piotr Szczur

Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami
[The Fathers of the Church against Heresies]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu