Piotr Szczur

[Rec.:] Jan Chryzostom, Homilie Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp Joanna Szwed-Kostecka, opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Kraków 2015
[[Rev.:] Jan Chryzostom, Homilie Homilie panegiryczne o świętym Pawle, przekład i wstęp Joanna Szwed-Kostecka, opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Kraków 2015]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2016
Tom: 36
Numer czasopisma: 66
Strony od-do: 626-630
Dostęp WWW: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox66/Recenzje.pdf