Piotr Szczur

Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis” (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015)
[Desert Fathers and John Cassian – the Father of Western Monasticism. On the 50th Anniversary of the Decree on the Renewal of Religious Life “Perfectae Caritatis” (University of Silesia in Katowice, 25-26 IX 2015)]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2016
Tom: 36
Numer czasopisma: 66
Strony od-do: 662-664
Dostęp WWW: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox66/Sprawozdania.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Szczur",
title = "Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis” (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015)",
journal = "VOX PATRUM",
year = "2016",
number = "66",
pages = "662-664"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szczur, P. (2016). Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego „Perfectae caritatis” (Katowice, UŚ, 25-26 IX 2015). VOX PATRUM, 66, 662-664.