Piotr Szczur

Kościół starożytny - królestwo Chrystusa i instytucja
[Early Church - the Kingdom of Christ and the Institution]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2010
Redaktorzy: Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, Piotr Szczur, Mariusz Szram, Marcin Wysocki, Marta Ziółkowska