Piotr Szczur

Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła
[The Pastoral Problems of the Early Church]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009
Redaktorzy: Jerzy Pałucki, Piotr Szczur, Mariusz Szram, Marcin Wysocki