Piotr Szczur

Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe
[The Church in public life. Polish and European theology toward new challenges, vol. 3: Discussions, reports, supplements, final papers]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2005
Redaktorzy: Krzysztof Góźdź, Karol Klauza, Czesław Rychlicki, Helena Słotwińska, Piotr Szczur