Piotr Szczur

Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2: Materiały spotkań sekcyjnych
[The Church in public life. Polish and European theology toward new challenges, vol. 2: Materials for section meetings]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004
Redaktorzy: Krzysztof Góźdź, Karol Klauza, Czesław Rychlicki, Helena Słotwińska, Piotr Szczur