Piotr Szczur

Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 1: Wykłady i wprowadzenia do dyskusji grupowych
[The Church in public life. Polish and European theology toward new challenges, vol. 1: Lectures and introductions to group discussions]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2004
Redaktorzy: Krzysztof Góźdź, Karol Klauza, Czesław Rychlicki, Helena Słotwińska, Piotr Szczur