Piotr Szczur

Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym
[Orthodoxy, Heresy, Schism in the Early Church]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Stary Sącz
Nazwa jednostki: Polska Sekcja Patrystyczna