Piotr Szczur

Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum
[Epochal turns and rebirths in Byzantine history]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej