Piotr Szczur

Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna
[Antique and Byzantine Culinary Art]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej