Piotr Szczur

Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła
[The Pastoral Problems of the Early Church]

Redakcja rozdziału publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2009
Tytuł publikacji: Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła