Piotr Szczur

[Rec.:] Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015
[[Rev.:] Liber Pontificalis, t. 1: Księga Pontyfików 1-96 (do roku 772), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. P. Szewczyk (1-90), M. Jesiotr (91-96), SCL 9, ŹMT 74, Kraków 2014; t. 2: Księga Pontyfików 97-112 (772-891), układ i opracowanie M. Ożóg – H. Pietras SJ, tłum. M. Jesiotr (97-98), B. Frontczak (99-108. 112), A. Caba (109), SCL 10, ŹMT 75, Kraków 2015]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2015
Tom: 35
Numer czasopisma: 63
Strony od-do: 549-553