Piotr Szczur

Biskup Franciszek Jaczewski (1832-1914). Studia biograficzne z okazji 100. rocznicy śmierci
[Bishop Franciszek Jaczewski (1832-1914). Biografical Studies on the Occasion of the 100th Years Anniversary of His Death]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): red. Jarosław Marczewski