Piotr Szczur

Marceli II (papież)
[Marcellus II (pope)]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2006
Tytuł publikacji: Encyklopedia katolicka
Redaktorzy: Eugeniusz Ziemann
Tom: 11
Kolumny od-do: 1221