Piotr Szczur

Ks. Jerzy Popiełuszko – patron na trudne czasy
[Jerzy Popieluszko- the Patron for Difficult Times]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Konin