Piotr Szczur

Ojcowie Kościoła a duszpasterstwo
[The Fathers of the Church and Pastoral Care]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Ołtarzew