Piotr Szczur

Ojcowie Kościoła o inicjacji chrześcijańskiej
[The Fathers of the Church on the Christian Initiation]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Siedlce