Piotr Szczur

Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej
[Attitude towards the Elderly in Classical and Christian Antiquity]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin