Piotr Szczur

Heterodoksyjne tło doktryny wczesnochrześcijańskiej
[A Heterodox Background of the Early-Christian Doctrine]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Stary Sącz