Piotr Szczur

Zło w człowieku, Kościele i świecie według Ojców Kościoła
[Evil in the Human Being, the Church and the World according to the Fathers of the Church]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Katowice
Nazwa jednostki: Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski, Katedra Teologii i Literatury Patrystycznej KUL