Piotr Szczur

Patriarchaty Wschodu w starożytności
[Patriarchates of the East in Late Antiquity]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin