Piotr Szczur

Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata
[Continuity and Change in Christianisation of the Ancient World]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kazimierz Dolny nad Wisłą