Piotr Szczur

Królestwo Boże i Kościół w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
[The Kingdom of God and the Church in the first centuries of Christianity]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Królestwo Boże a Kościół
Miejsce: Kraków