Piotr Szczur

Antyczna i Bizantyńska sztuka kulinarna
[Ancient and Byzantine Culinary Art]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin