Piotr Szczur

Paweł z Emesy, bp
[Paul of Emessa, bp]

Hasło encyklopedyczne

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2011
Tytuł publikacji: Encyklopedia Katolicka
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 15
Kolumny od-do: 132-133