Piotr Szczur

Association Internationale d’Études Patristiques
[International Association of Patristic Studies]

Członkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej