Piotr Szczur

Teoretyczny i praktyczny wymiar cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej. VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizatyńskiej" (Lublin, 17-18 listopada 2022)
[The Theoretical and Practical Aspect of the Cardinal Virtues in Byzantine Culture. VI National Byzantine Conference "Selected Aspects of Byzantine Culture" (Lublin, Poland, November 17-18, 2022)]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie (Kaplica Trójcy Świetej; Lublin, ul. Zamkowa 9)
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła