Piotr Szczur

Gniew (θυμός / ὀργή) w nauczaniu homiletycznym Jana Chryzostoma
[Anger (θυμός / ὀργή) in Homiletic Teaching of John Chrysostom]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Teoretyczny i praktyczny wymiar cnót kardynalnych w kulturze bizantyńskiej. VI Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizatyńskiej" (Lublin, 17-18 listopada 2022)
Miejsce: Muzeum Narodowe w Lublinie (Kaplica Trójcy Świetej; Lublin, ul. Zamkowa 9)
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła