Piotr Szczur

Ku jedności kościelnej. Studia nad Ignacym Antiocheńskim w 1900. rocznicę śmierci
[Towards Ecclesial Unity. Studies on Ignatius of Antioch on the 1900th anniversary of his death]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Norbert Widok