Piotr Szczur

Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Ewa Dusik-Krupa
Tytuł publikacji: Zasada "pax deorum" w interpretacji wydarzeń z okresu panowania Konstancjusza II przez pisarzy wczesnochrześcijańskich
Nazwa jednostki: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie