Piotr Szczur

Pneumatologia Ojców Kościoła
[Pneumatology of Church Fathers]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu