Piotr Szczur

Pneumatologia Ojców Kościoła
[Pneumatology of Church Fathers]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pneumatologia Ojców Kościoła
Miejsce: Lublin