Piotr Szczur

Obraz i podobieństwo Boże w teologii Ojców Kościoła
[The Image and Likeness of God in Church Fathers Theology]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lwów
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu