Piotr Szczur

Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2018
[Canons of Gniezno Cathedral Chapter 1918-2018]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): red. M. Olczyk, Z. Przybylski