Piotr Szczur

[Rec.:] О. Кащук, Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади , Львів 2019
[[Rev.:] О. Кащук, Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади , Львів 2019]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2019
Tom: 72
Strony od-do: 314-321
Dostęp WWW: https://czasopisma.kul.pl/vp/article/view/4923/4787