Piotr Szczur

Jan Chryzostom obrońcą zgodności przekazu ewangelistów i harmonii Ewangelii
[John Chrysostom - Defender of the Compatibility of Evangelists Message and the Harmony of Gospels]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Częstochowa
Rok wydania: 2019
Tytuł publikacji: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa
Redaktorzy: Grzegorz Baran
Strony od-do: 399-417