Piotr Szczur

Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy, teologii politycznej oraz ideologii wojny
[Byzantine Doctrines of Philosophy of Power, Political Theology and Ideology of War]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła