Piotr Szczur

Instytut Historii Kościoła i Patrologii
[Institute of Church History and Patrology]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Współautorzy: Jan Walkusz
Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: 100 lat teologii na KUL
Redaktorzy: Sławomir Nowosad, Jacenty Mastej
Strony od-do: 43-61