Piotr Szczur

Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki
[Ordinary and extraordinary collections as sources to obtain financing for bishops’ alms (up to the 4th century). Outline of the problem]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Res Historica (ISSN: 2082-6060)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 44
Strony od-do: 11-31
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/rh/article/download/7499/5283
DOI: 10.17951/rh.2017.44.11-31Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Szczur",
title = "Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki",
journal = "Res Historica",
year = "2017",
number = "44",
pages = "11-31"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szczur, P. (2017). Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku). Zarys problematyki. Res Historica, 44, 11-31.