Piotr Szczur

Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku
[The Principal Assumptions of Asceticism in Christian Epistolography of the Fourth and Fifth Centuries]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Marta Ziółkowska USJK