Piotr Szczur

Reguła św. Augustyna i najstarsze konstytucje kanoników regularnych
[The Rule of St. Augustine and the oldest constitutions of the Canons Regular of the Lateran]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Klasztor kanoników regularnych w Kraśniku – rola kulturotwórcza i cywilizacyjna w mieście i regionie
Miejsce: Kraśnik
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu