Piotr Szczur

Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej
[Theology and Monastic Spirituality in the Patristic Age]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Tyniec