Piotr Szczur

Relacje katolicko-protestanckie na Śląsku. Jawor i Świdnica
[Catholic-Protestant Relations in Silesia. Jawor and Świdnica]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska
Miejsce: Bagno
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu