Piotr Szczur

Architektura sakralna i kultura religijna Dolnego Śląska
[Sacred architecture and religious culture of Lower Silesia]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Bagno
Nazwa jednostki: Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu