Piotr Szczur

[Rec.:] A. Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015
[[Rev.:] A. Stępniewska, Matki Ojców Kościoła, Lublin 2015]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2017
Tom: 37
Numer czasopisma: 68
Strony od-do: 675-678
Dostęp WWW: http://www.voxpatrum.pl/pdfy/Vox68/Recenzje.pdf